top of page

「我想幫人,我也可以做Coach嗎?」講座 2024 - 加場 ❣️❣️✨

我也可以做Coach嗎?2024.png
2.png

謝謝大家支持,6月30下午場已經滿額。現於同日加開一場黃昏場次,大家有興趣就來交流下啦!


🗓️ 日期:2024 年 6月30日 (日)
🕢 時間:18:30 - 20:30
🌟收費:$300@
🐦早鳥優惠 (6月15日前報名):$250@
👉 報名連結:https://forms.gle/jZZWY4AcgLi5Vv6LA


****
💫講座詳情: 
「我想幫人,我也可以做Coach嗎?」


「究竟Coach係點樣幫人?」


「甚麼人比較合適做Coach?」


「Coaching和Counselling不一樣嗎?」


「做Coach搵唔搵到食?」


「我——也可以做Coach嗎?」


我城,有很多有心人。人生下半場,不再求名求利,只求,用自己,去幫人。


去年Coach明樂做了一次分享。參加者當中,有人好奇「做Coach其實係做乜」;


有人比Coach明樂更早取得認證但沒執業所以想「了解下最新行情」;


有人想在做counsellor和做coach之間作抉擇;


有人想開拓coaching作人生下半場的事業;


有人曾經受惠於coaching所以想了解一個coach的育成之路⋯⋯


2024 Encore,今次Coach明樂更邀請了她在Coffee with Strangers 的 Co-trainer 超Sir一齊來分享。雖然大家都係coach,服務的clientele和經驗各有不同,講座將必角度更闊,內容更豐富。


如你有興趣,歡迎一齊來審視「在香港做coach」這個big picture,再看看安身立命的定位在哪裡。

bottom of page